Teollisuuden uutisia

Parempi painevalulaitteiden suorituskyky

2022-04-09
Parempi suorituskykypainevalulaitteet
1. Muotin muodostavien osien kasvava koko ja osien korkea tuottavuus vaativat muotin, jossa on useita onteloita, mikä johtaa yhä suurempiin muoteihin. Suuritonniiset muotit voivat nousta 100 tonniin, ja yhdessä muotissa on satoja onteloita ja tuhansia onteloita, mikä vaatii muotinkäsittelylaitteita. Suuri työpöytä, suurempi Y- ja Z-akselin liike, suuri kantavuus, korkea jäykkyys ja korkea konsistenssi.
2. Muotin käsittelyssä käytettävällä muotin teräsmateriaalilla on korkea kovuus, ja muotinkäsittelylaitteilta vaaditaan lämpöstabiilisuus ja korkea luotettavuus.
3. Monimutkaisia ​​onteloita ja monikäyttöisiä komposiittimuotteja varten osien muodon monimutkaisuuden vuoksi on tarpeen parantaa muotin suunnittelua ja valmistustasoa, ja muottisarjaan muodostetaan monenlaisia ​​uria ja materiaaleja. tai koottuna osiin. Toiminnallinen yhdistemuotti vaatii suuren määrän prosessointiohjelmointia, korkeaa kokonaisvaltaista leikkauskykyä ja syvän reiän ontelon suurta vakautta, mikä lisää käsittelyn vaikeutta.
4. Muottien käsittelyn hienostuneisuus tekee käsittelylaitteiden komposiitista ja korkean tehokkuudesta houkuttelevamman. Nopealla jyrsimällä on monia etuja, kuten kyky käsitellä erittäin kovia materiaaleja, vakaa työstö, pieni leikkausvoima ja työkappaleen pieni muodonmuutos, mikä saa muottiyritykset kiinnittämään yhä enemmän huomiota nopeaan koneistukseen.
5. Korkea dynaaminen tarkkuus. Työstökoneiden valmistajan esittämä staattinen suorituskyky ei voi kuvastaa todellista prosessointitilannetta muotin kolmiulotteisen pinnan käsittelyssä. Muotin kolmiulotteisen kaarevan pinnan erittäin tarkka työstö asettaa myös korkean dynaamisen tarkkuuden vaatimukset.
6. Prosessointiteknologian ja vihreän tuoteteknologian yhdistelmä otetaan huomioon yritysten laitteita hankittaessa. EDM-työstökoneiden säteily ja väliaineiden valinta tulevat olemaan turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun vaikuttavia tekijöitä. EDM-jyrsintäteknologiaa kehitetään jatkossa muottien käsittelyn alalla.
7. Erilaisten mittausteknologioiden yhdistelmäsovelluksesta, nopeasta mittauksesta ja käänteistekniikasta on tullut kehityssuunta edistämään muotin osallistumista tuotekehitykseen ja suunnitteluteknologiaan.
Zinc Die Casting Mould